Location: Hageby, Norrköping

Paviljong (The Pavilion)

Artist: Map 13 Barcelona
Category: Permanent art, Permanent konst, Stadsutveckling, Urban development
City: Hageby, Norrköping
Curator: Joanna Zawieja, Peter Hagdahl, Marti Manen