Our movements are loud

Artist: the bridge radio Tags: Tillfällig konst Ort:

The Bridge Radio presenterar en radiopjäs producerad kollektivt av personer med och utan danskt medborgarskap. De är kopplade till varandra genom sina erfarenheter av asylsystemet i Danmark.

Hos The Bridge Radio är processen med att arbeta kollektivt både ett verktyg och ett tema. Ljudinstallationen består av olika perspektiv, positioner och röster som sammanfaller i en berättelse om kamp mot utvisning. Dessa sammanvävda historier äger rum i ett imaginärt scenario och är berättade av aktivister som arbetar inom och utanför asyllägerna.

I sitt arbete riktar sig The Bridge Radio till de rasistiska strukturerna de upplever inom ”Fästningen Europa”. Genom att fokusera på livet i asyllägerna – den verkliga materialiseringen av ovannämnda strukturer – avslöjar de hur segregering mellan människor med och utan europeiskt medborgarskap, med och utan rättigheter och privilegier, är uppbyggt och upprätthålls. Genom verket vill de synliggöra den dagliga kampen för människor som utsätts för denna politik. The Bridge Radio analyserar hur medier representerar motståndsbeteenden och uppmuntra oss att tänka på hur man bygger kollektiva strategier för att bryta förtryckande strukturer. Deras sociala kamper och strategier utgår ifrån en icke-vit maktposition.

Berättelserna i radiopjäsen bygger på verkliga händelser som har ägt rum i asylläger, på flygplan och i större protester som The Bridge Radio och deras nätverk har deltagit i.

The Bridge Radio har i detta verk samarbetat med författaren Athena Farrokhzad, regissören Saga Gärde och ljuddesigner Arash Pandi.