Location: Råslätt, Jönköping

Kepsen (The Cap) and In Purple

Artist: MYCKET, Johanna Billing
Category: Permanent art, Urban development
City: Råslätt, Jönköping
Curator: Joanna Zawieja, Marti Manen