Program: Gravitational Ripples – spiritualitet, vetenskap och konst

28 May, KL 15:45 - 18:00 Öppet arrangemang

En publik dialog mellan konstnären Lea Porsager och forskaren Cecilia Åsberg som utmanar antropocena idéer om gränserna mellan kultur och natur med exempel ur en post-human samtid. Besök i verket Gravitational Ripples efter samtalet.

Tid: 28/5 kl 15.45–18:00
Plats: Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, Stockholm
Språk: Engelska
Anmälan: Fri entré. Anmälan senast den 23/5 till assisterande curator Elena Jarl via mejl: elena.jarl@statenskonstrad.se

Medverkande: Lea Porsager (konstnär), Cecilia Åsberg (professor vid Linköpings universitet och KTH) och Lotta Mossum (curator, Statens konstråd)
Moderator: Elena Jarl (assisterande curator, Statens konstråd)

I samband med årsdagen av invigningen av verket Gravitational Ripples, minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004, anordnas ett fördjupande program på temat Spiritualitet, vetenskap och konst i en post-human samtid. I en dialog mellan konstnären Lea Porsager och forskaren Cecilia Åsberg utmanas den antropocentriska föreställningen om en värld uppdelad mellan natur och kultur, och där människan är i centrum.

Konstnären Lea Porsager och forskaren Cecilia Åsberg utforskar ämnesområdena konst, spiritualitet och naturvetenskap under en eftermiddag på plats vid verket Gravitational Ripples. Med inspiration av eko-feministiska tankegångar utmanas föreställningen om en värld uppdelad mellan natur och kultur, och där människan är i centrum.

Porsagers arbetsmetod ”Working-with” fokuserar på samspel mellan natur, anda och vetenskap. Konstnären är inspirerad av vetenskapliga observationer av gravitationsvågor och tänkare som Karen Barad och Donna Haraway och betonar att vi är en del av en större sammanhängande organism och av kosmos. Likaså beskriver Åsberg hur miljön finns i oss på samma sätt som människan är en del av miljön. Vi är sammanflätade med andra system, varelser och teknologier, vilket skapar förutsättningar för att begripa det obegripliga, något som även jordkonstverket Gravitational Ripples vittnar om. Efter samtalet besöker vi konstverket tillsammans. Det är beläget på några minuters gångavstånd från Thielska galleriet.

Jordkonstverket Gravitational Ripples av Lea Porsager utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Verket söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Gravitational Ripples berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.
Samtalet är ett samarbete med Thielska galleriet och hålls på engelska.

Anmälan senast den 23/5 till assisterande curator Elena Jarl via mejl: elena.jarl@statenskonstrad.se

Program 28/5
15.45 Samling Thielska galleriet, Munchsalen
16.00 Välkomstord och introduktion
16.15 Självpresentationer: Lea Porsager och Cecilia Åsberg
16.25–16.55 Samtal mellan Lea Porsager och Cecilia Åsberg
16.55 Frågestund modererad av Elena Jarl

PAUS & FÖRFRISKNINGAR

17.15–17.30 Lotta Mossum och Lea Porsager ger en introduktion till verket Gravitational Ripples
17.30–18:00 Besök i verket i närvaro av konstnär och curator

Läs mer om Gravitational ripples här.

Gravitational Ripples är skapad av konstnären Lea Porsager tillsammans med Søren Assenholt, Synnøve B. Brøgger och Rasmus Strange Thue Tobiasen.
Tillkomstår: 2018
Material: Jord, växtlighet, brons, stål.

Beställd av Statens fastighetsverk och Statens konstråd, utförd i samarbete med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Minnesvården ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.