How Public Art Agency Sweden is affected by the coronavirus

Article
25 March, 2020

Public Art Agency Sweden follows the decisions of the Swedish government and recommendations of the Public Health Agency to limit the transmission of the coronavirus and COVID-19 in society.
Specific changes that affect Public Art Agency Sweden’s activities will be updated regularly on our website.

Aktuellt

Unique Initiative for Research on Designed Living Environment

Article
14 February, 2020

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

Aktuellt

The right to being a host

Article
30 April, 2018

In Boden an apartment has transformed into a public living room. A place where dining, fika and conversation become an artistic practice. Set in the citys asylum accommodation, and programmed by the community, The Al Madhafah/The Living Room highlights the terms and conditions of asylum seeking immigrants.

Aktuellt Konst händer